Хөх нь эмэгтэй хүний ​​биеийн чухал хэсэг юм. Том хөх нь эмэгтэй хүнийхээ хувьд өөрт итгэх ​​итгэлийг нэмэгдүүлэх төдийгүй биеийн хэлбэрийг тодотгон, хувцаслалт зохих байдлыг нэмэгдүүлдэг. Гэвч солонгос эмэгтэйчүүдийн хөхний хэмжээ ихэвчлэн А байдаг.

Хөхний хэлбэр, хэмжээг сайжруулахын тулд дасгал эсвэл хоолны дэглэм баримталдаг боловч тодорхой үр дүн нь хязгаарлагдмал байдаг тул ихэвчлэн хөхний мэс заслыг бодолцож үздэг. Хөхний мэс засал хийлгэхээс өмнө болон дараах үр дүн өндөр сэтгэл ханамжтай байдаг тул хөхний мэс заслын сэтгэгдэл, өртөг зэргийг судалж, хөхний мэс засал хийлгэх талаар боддог хүмүүс олон байдаг.

Ер нь хөхний мэс засал гэдэг нь хөхний суулгац суулган хөхний хэмжээг томсгодог мэс засал гэж ойлгох нь их байдаг. Гэвч зөвхөн хэмжээнд анхаарах бус тухайн хүний ​​биеийн хэлбэрт тохирсон бланс, хэлбэр, мэдрэмж зэргийг тооцоолон биеийн хэлбэртэй нь уялдуулан хийж байж сэтгэл ханамжтай мэс заслын үр дүнг харах болно.

Олон эмэгтэйчүүд зөвхөн хөхний хэмжээг өөрчлөх зорилгоор мэс засал хийхээр шийддэг. Таны биеийн хэлбэрт тохирохгүй хэлбэр, том хөх нь хэт хиймэл харагдах үр дүнг өгснөөр дахин хөхний мэс засал хийхэд хүргэдэг гэдгийг анхаарах нь зүйтэй.

Төрөлхийн мэт харагдуулах хөхний мэс заслын хувьд хөхний өргөн, хөхний толгойн байрлал, хөхний тойрог, хөхний хэмжээ, хөхний эд, арьсны байдал зэрэг олон хүчин зүйлийг нарийвчлан авч үзэн таны биеийн хэлбэр, хэрэгцээнд тохирсон хөхний суулгацыг сонгох нь чухал юм.

Ялангуяа хөхний суулгац нь материал, хэлбэр, үйлдвэрлэгч бүрийн хувьд өөр өөр шинж чанартай байдаг бөгөөд хөхний мэс заслын талаар арвин туршлага, ноу-хаутай эмч ажилтнуудтай эмнэлэгт, суулгац бүрийн давуу ба сул тал, онцлог шинж чанаруудын талаар хангалттай зөвлөгөө авч шийдэх нь амжилттай үр дүнд хүрэх боломжтой болно. 

View гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг (гоо сайхны мэс заслын мэргэжилтэн) -ийн захирал Пак Жи Хун хэлэхдээ: "Хөхний мэс засалд ашигладаг сүүлийн үеийн суулгацууд нь motiva, bellazel, mеntor гэх мэт олон төрөлд хуваагддаг. Суулгац бүрийн онцлог шинж чанараас гадна өвчтөний хөхний хэлбэр, эсвэл цээжний ерөнхий бүтцээс хамаарч зохих суулгацыг сонгох нь чухал бөгөөд өөхний хэмжээ, цээжний өндөр, хөхний толгойн байрлал, хүсэж байгаа хөхний хэмжээ, зэргийг сайтар судалж, мэс заслыг төлөвлөх хэрэгтэй " гэж тайлбарласан байна.

Нөгөө талаар хөхний мэс засал нь аюулгүй байдал хамгийн чухал юм. Үндсэндээ эмчийн туршлага байх ч мэргэжлийн мэдээ алдуулалтын эмчтэй эсэх, онцгой байдлын үед бэлтгэх яаралтай тусламжийн системтэй эсэх, мэс заслын дараа хяналт тавьдаг эсэх гэх мэт заавал шалгах хэрэгтэй.


Share: