Answers

Илгээсэн материалыг шалгаж үзэхэд хоргүй хөхний хавдар гэж таамаглаж байна.
Хөхний эxо, X-ray шинжилгээ хэрэгтэй ба шинжилгээний төлбөр нь ойролцоогоор 1,400,000~1,700,000 вон болно.
Хэмжээ нь 2 см орчим байгаа ба хоргүй ч тайран авах мэс засал хийлгэхийг санал болгож байна. Амбульторын жишигээр мэс заслын төлбөр нь ойролцоогоор 2,000,000 вон.

Answer of Ионсэй их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн Ганнам сэбэранс эмнэлэг
view more this hospital