What is your Question?

You can search and browse medical consultations.

Latest Case

Q.5 жилийн өмнөөс толгой ойр ойрхон өвддөг байсан ч эмчилгээ хийлгээгүй. Сүүлийн үед нүдэнд цус хурж, толгойны өвдөлт ихсэн эмнэлэгт үзүүлэн MRI шинжилгээ хийлгэж тархины хавдар гэс..


Мэдрэлийн мэс заслын профессорын хариу Жижиг 4th ventricle tumor боловч, оновчтой онош болон цаашид цацраг туяан эмчилгээ гэх мэт нэмэлт эмчилгээ хийх эсэх зэрэг шийдвэр гаргахын тулд Craniotomy and surgical resection хэрэгтэй. Амбульторийн үзлэ..

View more Detail

Q.5년 전부터 머리가 자주 아팠지만 병원 진료는 받지 않았습니다. 최근에 눈이 충혈되고 머리 통증이 심해져 현지병원에서 MRI 검사를 받고 뇌종양 진단을 받았습니다. 한국에서 치료가 가능한가요?..


신경외과 교수님 답변 뇌 종양 관련하여 수술적 치료가 필요하고, 수술 후 약 2주간 입원 치료가 필요합니다. 검사비용: 약 250-300만원 수술 비용:약 2500-3000만원/ 입원 15일..

View more Detail