Working Hours
 • Moday : PM work
 • Wednesday : AM work
Share This Doctor

Су Ын Ён Soh, Euy-Young

Ажү их сургуулийн эмнэлэг Бамбай булчирхай, дотоод шүүрлийн өвчлөл, толгой ба хүзүү хэсгийн өвчлөл

Бамбай булчирхайн хорт хавдрын мэргэшсэн профессор


Боловсрол

• Йонсей их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн магистр төгссөн, мэргэжилтэн, анагаах ухааны доктор
• Йонсей их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн магистр анагаах ухааны доктор
• Йонсей их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийг төгссөн

Ажил мэргэжлийн туршлага

 • • 2017 ~ Одоог хүртэл Ажү их сургуулийн эмнэлгийн бамбай булчирхайн төвийн дарга
  • 2016 ~ Одоог хүртэл дэлхийн дотоод шүүрлийн мэс заслын хүрээлэнгийн(IAES) захирал гишүүн ба Солонгосын төлөөлөгч
  • 2014 ~ Одоог хүртэл Ажү их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн мэс заслын профессор
  • 1991 ~ Одоог хүртэл Ажү их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн мэс заслын профессор
  • 2014 ~ 2016 Азийн дотоод шүүрлийн мэс заслын хүрээлэнгийн хурал зохион байгуулах дарга
  • 2014 ~ 2015 БНСУ-н бамбай булчирхайн хүрээлэнгийн захирал
  • 2012 ~ 2014 БНСУ-н бамбай булчирхай дотоод шүүрлийн мэс заслын хүрээлэнгийн захирал
  • 2012 ~ 2013 БНСУ-н толгой ба хүзүү хэсгийн хавдрын хүрээлэнгийн захирал
  • 2010 ~ 2014 Ажү их сургуулийн дэд дарга ба эрүүл мэндийн дарга
  • 2005 ~ 2010 Ажү их суруулийн эмнэлгийн захирал
  • 1994 ~ 1996 АНУ-н Калифорнийн их сургуулийн мэс заслын тасгийн сургалт
  • 1987 ~ 1991 Йонсей их сургуулийн Анагаах ухааны их сургуулийн мэс заслын тасгийн судалгааны багш, маргэжилтэн багш
  • 1979 Йонсей их сургуулийн Анагаах ухааны их сургуулийг төгссөн, мэргэжилтэн, анагаах ухааны доктор

Үйл ажиллагаа

• Ажү их сургуулийн дэд дарга ба эрүүл мэндийн дарга, эмнэлгийн захирлын алба хашсан
• БНСУ-н бамбай булчирхайн хүрээлэнгийн захирал, БНСУ-н толгой ба хүзүү хэсгийн хавдрын хүрээлэнгийн захирал, БНСУ-н бамбай булчирхай дотоод шүүрлийн мэс заслын хүрээлэнгийн захирлын алба хашсан
• 2016 Азийн дотоод шүүрлийн мэс заслын хүрээлэнгийн хурал зохион байгуулах даргын алба хашсан
• Дэлхийн дотоод шүүрлийн мэс заслын хүрээлэнгийн (IAES) захирал гишүүн ба Солонгосын төлөөлөгч
• Ажү их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн мэс заслын профессор
• Ажү их сургуулийн эмнэлгийн бамбай булчирхай дотоод шүүрлийн мэс заслын тасгийн дарга, бамбай булчирхайн төвийн дарга

Судалгааны ажил

• Soh EY, Sobhi SA, Wong MG, Meng YG, Siperstein AE, Clark OH, Duh QY: Thyroid stimulating hormone promotes the secretion of vascular endothelial growth factor in thyroid cancer cell lines. Surgery
• Soh EY, Clark OH: Surgical considerations and approach to thyroid cancer. Endocrinol Metab Clin North Am
• Soh EY, Duh QY, Sobhi SA, Young DM, Epstein HD, Wong MG, Garcia K, Min YD, Grossman RF, Siperstein AE, Clark OH,: Vascular endothelial growth factor expression is higher in differentiated thyroid cancer than in normal or benign thyroid. J Clin Endocrinol Metab
• Soh EY, Duh QY: Diagnosis and management of hot nodule (Plummer's disease). Problems General Surgery
• Soh EY, Eigelberger MS, Kim KJ, Wong MG, Young DM, Clark OH, Duh QY: Neutralizing vascular endothelial growth factor activity inhibits thyroid cancer growth in vivo. Surgery
...
Жагсаалтруу буцах
   Chat