Чон Үн Юн Woong Yoon Jung

Ионсэй их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн Ганнам сэбэранс эмнэлэг Бамбай булчирхайн хорт хавдар

Бамбай булчирхайн хорт хавдрын мэргэшсэн профессор


Боловсрол

○ Кореа их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль Инженерийн ухааны доктор (2010)
○ Йонсей их сургуулийн Анагаах ухааны их сургуулийн магистр (2002)
○ Йонсей их сургуулийн Анагаах ухааны их сургуулийн бакалавр (1991)

Ажил мэргэжлийн туршлага

 • ○ Кореа их сургуулийн Инженерийн их сургуулийн инженерийн ухааны доктор (2010) 2011.-Одоог хүртэл Йонсей их сургуулийн мэс заслын тэнхимийн профессор
  ○ Кореа их сургуулийн Инженерийн их сургуулийн инженерийн ухааны доктор (2010) 2009.9-Бамбай булчирхайн клиникийн багийн ахлагч, Робот дурангийн төвийн захирал
  ○ Кореа их сургуулийн Инженерийн их сургуулийн инженерийн ухааны доктор (2010) 2006.- Йонсей их сургуулийн мэс заслын тэнхимийн дэд профессор
  ○ Кореа их сургуулийн Инженерийн их сургуулийн инженерийн ухааны доктор (2010) 2000.-Йонсей их сургуулийн мэс заслын тэнхимийн туслах профессор
  ○ Кореа их сургуулийн Инженерийн их сургуулийн инженерийн ухааны доктор (2010) 1998.-1999.Йонсей их сургуулийн мэс заслын тэнхимийн багш
  ○ Кореа их сургуулийн Инженерийн их сургуулийн инженерийн ухааны доктор (2010) 1996.-1997.Йонсей их сургуулийн мэс заслын тэнхимийн эрдэм шинжилгээний багш

Үйл ажиллагаа

○ 2007- Одоог хүртэл БНСУ-ын мэс заслын эрдэм шинжилгээний төвийн гишүүн
○ 2006- Одоог хүртэл Эрүүл мэндийн даатгалын үнэлгээ, үнэлгээний албаны шүүгч
○ 2006- Одоог хүртэл БНСУ-ын дотоод шүүрлийн мэс заслын нийгэмлэгийн редактор
○ 2006.5- Одоог хүртэл БНСУ-ын дотоод шүүрэл ㅣмэс заслын нийгэмлэг эрдэм шинжилгээний дарга
○ Research fellowship
○ 2003.9-2005.8 АНУ-ын UCSF дотоод шүүрлийн мэс заслын хорт хавдрын лаборатор.
○ 2003 Одоог хүртэл Олон улсын дотоод шүүрлийн мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
○ 2002 8 дах удаагийн Азийн дотоод шүүрлийн мэс заслын нийгэмлэгийн дотоодын зохион байгуулагч гишүүн
○ 2001- Одоог хүртэл хүзүүний хавдар судлалын нийгэмлэгийн захирал
○ 2000- Одоог хүртэл БНСУ-ын дотоод шүүрлийн мэс заслын нийгэмлэгийн захирал
○ Азийн дотоод шүүрлийн мэс заслын нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга
○ БНСУ-ын Дотоод шүүрлийн мэс заслын нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал
○ БНСУ-ын Xүзүүний хавдрын нийгэмлэгийн гишүүн
○ БНСУ-ын Mэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн

Судалгааны ажил

○ Бамбай булчирхай Warthin хэлбэр 1
Солонгосын Хэт авианы анагаах ухааны (Journal Of The Korean Society Of Medical Ultrasound) 22/4 :233-238,2003
○ Умайн хүзүүний тунгалгийн булчирхайн томролтын онош хэт авиангaaр удирдан чиглүүлэх эдийн шинжилгээний ашиг тустай байдал
YONSEI MEDICAL JOURNAL 44/4 :635-640,2003
○ Ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy in nonpalpable thyroid nodules: Is it useful in infracentimetric nodules?
CANCER LETTERS 189/1 :27-32,2003
○ Estrogens in female thyroid cancer: Alteration of urinary profiles in pre- and post-operative cases.
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY 178/ :687-691,2002
○ New sonographic criteria for recommending fine-needle aspiration biopsy of nonpalpable solid nodules of the thyroid.
...
Жагсаалтруу буцах
   Chat