Working Hours
 • Moday : AM work
 • Tuesday : AM work
 • Friday : AM work
Share This Doctor

Гуаг Чор Kwak, Cheol

Сөүлийн Их сургуулийн Эмнэлэг Түрүү булчирхайн хорт хавдар, түрүү булчирхайн томролт

Түрүү булчирхайн хорт хавдрын мэргэшсэн профессор


Боловсрол

• 2000.3 ~ 2002.2 Сөүлийн их сургуулийн Урологи судлалын анагаах ухааны доктор
• 1994.3 ~ 1996.2 Сөүлийн их сургуулийн Урологи судлалын анагаах ухааны магистр
• 1985.3 ~ 1991.2 Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны их сургуулийн бакалавр

Ажил мэргэжлийн туршлага

 • • 2012.09 Сөүлийн их сургуулийн эмнэлгийн Урологийн тасгийн сангийн профессор
  • 2007.09 ~ 2012.08 Сөүлийн их сургуулийн эмнэлгийн Урологийн тасгийн сангийн дэд профессор
  • 2005.04 ~ 2007.08 Сөүлийн их сургуулийн эмнэлгийн Урологийн тасгийн дэд профессор
  • 2005.02 ~ 2005.03 Сөүлийн их сургуулийн эмнэлгийн Урологийн тасгийн итгэмжлэгдсэн дэд профессор
  • 2004.08 ~ 2005.02 Dpeartment of Urology, University of California, Irvine, Research fellow
  • 2003.02 ~ 2004.08 Сөүлийн их сургуулийн эмнэлгийн Урологийн тасгийн итгэмжлэгдсэн туслах профессор
  • 2002.02 ~ 2003.01 Сөүлийн Bohun эмнэлгийн резидент эмч
  • 2001.05 ~ 2002.02 Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны их сургуулийн BC21 бизнесийн баг & Урологи судлалын тэнхимийн ахлах судлаач
  • 1999.05 ~ 2001.04 Сөүлийн их сургуулийн эмнэлгийн резидент эмч
  • 1996.03 ~ 1999.04 Пёнтаек хотын Нийтийн эрүүл мэндийн төв
  • 1992.03 ~ 1996.02 Сөүлийн их сургуулийн эмнэлгийн Урологийн тасгийн мэргэжлийн эмч
  • 1991.03 ~ 1992.02 Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт дадлага хийсэн

Үйл ажиллагаа

• 2013.03 ~ 2015.03 БНСУ-ын Түрүү булчирхайн судлалын нийгэмлэг / Ёс зүйн хамтын ажиллагааны захирал
• 2012.08 ~ 2014.08 БНСУ-ын Урологи хавдар судлалын нийгэмлэг / Төлөвлөлт хариуцсан захирал
• 2010.11 ~ 2012.11 БНСУ-ын Урологи судлалын нийгэмлэг / Эрдэм шинжилгээний хорооны нарийн бичгийн дарга
• 2008.10 ~ 2013.03 БНСУ-ын Түрүү булчирхайн судлалын нийгэмлэг / Төлөвлөлт хариуцсан захирал
• 2006.09 ~ 2008.09 БНСУ-ын Түрүү булчирхайн хавдар судлалын нийгэмлэгийн Редакцийн зөвлөл / редакцийн гишүүн
• 2006.12 ~ Одоог хүртэл БНСУ-ын Түрүү булчирхайн судлалын нийгэмлэгийн Эрдэм шинжилгээний гишүүн
• 2005.03 ~ Одоог хүртэл БНСУ-ын Урологи судлалын нийгэмлэгийн Төлөвлөлтийн хорооны судалгааны ажилтан
• 2005.10 ~ 2008.10 БНСУ-ын түрүү булчирхайн судлалын нийгэмлэг / Судалгааны захирал
• 2004.11 ~ 2006.12 БНСУ-ын түрүү булчирхайн судлалын нийгэмлэг Төлөвлөлт хариуцсан гишүүн
• 2000 ~ Одоог хүртэл БНСУ-ын түрүү булчирхайн судлаын нийгэмлэгийн байнгын гишүүн
• 1999 ~ Одоог хүртэл БНСУ-ын Түрүү булчирхайн хавдар судлалын нийгэмлэгийн байнгын гишүүн
• 1996.03 ~ Одоог хүртэл БНСУ-ын Түрүү булчирхайн судлалын нийгэмлэгийн байнгын гишүүн

Судалгааны ажил

○ Simvastatin induces apoptosis in castrate resistant prostate cancer cells by deregulating NF-kB pathway; J Urol; 2013
○ Late recurrence of renal cell carcinoma >5 years after surgery: clinicopathological characteristics and prognosis; BJU Int; 2012
○ Nodal staging score: A tool for survival prediction of node-negative bladder cancer; Urol Oncol; 2012
○ The role of survivin and Bcl-2 in zinc-induced apoptosis in prostate cancer cells; Urol Oncol ; 2012
....
Жагсаалтруу буцах
   Chat