[Тодорхойлолт]
Цусан дахь холестерин нь триглицеридын бууруулах липопротейн нийлэгжилт багассан эсвэл нэмэгдсэн байдлаас цусан дахь  холестерин ихэссэн байдлыг хэлнэ. Холестериныг дотор нь сайн холестерин буюу NDL, муу холестерин буюу LDL гэж хоёр хэсэгт хуваан авч үздэг. Цусан дахь холестерин нь  гиперлипидеми, гиперколестеролеми, гипертриглицеридеми зэрэг эмгэгүүд нь ижил төстэй нэр томъёогоор хэрэглэдэг боловч дислипидеми нь бүх гурван өвчнийг агуулсан өвчний нэр юм.

[Шинж тэмдэг]
Шинж тэмдэг илрэхгүй.

[Оношлогоо болон шинжилгээ]
Цусан дахь холестерины шинжилгээг хоол сойсны дараа цусны шинжилгээгээр авна.
- Нийт холестерины хэмжээ 200мг / дл-аас бага

- LDL холестерины хэмжээ 130мг / dL-аас бага

- HDL холестрол 60мг / dL ба түүнээс дээш

- Триглицеридын 150мг / dL-аас бага
 Хэрэв 2 удаагын шинжилгээгээр эдгээрээс нэг нь өөрчилөлттэй гарвал цусан дахь холестерин их гэж үзнэ.

[Холбогдох өвчин]
Нойр булчирхайн үрэвсэл, тархины цус харвалт

[Эмчилгээний тасаг]
Гэр бүлийн тасаг, дотоод шүүрлийн тасаг, зүрх судасны тасаг

[Ижил нэр]
Hyperlipidemia

Share this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat