[Тодорхойлолт]

Баруун ховдол ба зүүн ховдлын хоорондох хананд нүх үүссэн бөгөөд үүгээр цусны урсгал дамжин өнгөрөх төрөлхийн зүрхний гажиг өвчин юм. Хамгийн түгээмэл зүрхний гажиг өвчин бөгөөд ойролцоогоор 20-30% -ийг эзэлдэг ба нярайн хэдэн сар болоод өөрөө хаагддаг жижиг  төрөлхийн зүрхний гажигийн тооцвол хамаагүй илүү нийтлэг байдаг.


[Шинж тэмдэг]

Амьсгалын замын халдвар, сүү уухад хэцүү байх, давтан хатгаа тусах, уушигны гаралтай цусны даралт ихсэх, зүрхний дутагдал, зүрхний шуугиан


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Цээжний рентген зургаар зүрхний хэмжээг үзэж, зүрхний ЭXО шинжилгээгээр цоорхой байгаа эсэхийг шалгана.Уушигны артерийн даралт, уушигны судасны эсэргүүцэл гэх мэтийг Зүрхний сэтгүүрийн шинжилгээгээр хэмжиж болдог.


[Эмчилгээний тасаг]

Зүрх судасны дотрын тасаг, хүүхдийн зүрх судасны тасаг, хүүхдийн цээжний мэс заслын тасаг, хүүхдийн зүрх судасны мэс заслын тасаг, төрөлхийн зүрхний өвчний төв, зүрхний эмнэлэг


[Ижил нэр]

VSD, булчингийн гэмтэл, ховдол хоорондын таславчийн цоорхой, хавхлагын цоорхой, Ventricular septal defect  Share this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat