[Тодорхойлолт] 

Баруун тосгуур ба зүүн тосгуурын хоорондох хана /тосгуурын таславч/-ын цоорхой /нүх/-р дамжин  цус шүүрэх эмгэгийг хэлнэ. Уушгины цусны эргэлтээр дамжин зүүн тосгуур руу ирж байгаа артерийн цусны нэг хэсэг нь тосгуур хоорондын таславчийн цоорхойгоор дамжин баруун тосгуур руу орж баруун ховдлоор дахин уушигны эргэлт болж улмаар баруун тосгуур болон баруун ховдлын ачаалал нэмэгдэн уушигны цусны хэмжээ ихсэнэ. Цоорхойн хэмжээ том байх тохиолдолд өндөр настай байх тусам мэс засал хийхгүй л бол уушигны судасны даралт ихсэж уушигны судасны даралтын өсөлт бий болж энэхүү өндөр даралт тогтмол бус болох Eisenmenger reaction үүснэ.


[Шинж тэмдэг]

Дасгал хийхэд амьсгаадах, зүрхний бухимдал, амьсгалын дээд замын халдвар, тосгуурын хэм алдагдал, арьс сулрах, хөхрөлт


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Энгийн цээжний рентген зураглал нь баруун тосгуур, баруун ховдолын томрол, уушигны артерийн томрол, уушигны судасны томролыг үзүүлдэг. Зүрхний ЭXО шинжилгээгээр согогийг шууд тодорхойлно.Тодосгогчтой Зүрхний ЭXО нь баруун талын богино сегментийг тодорхойлоход хэрэгтэй бөгөөд насанд хүрэгчид буюу тарган хүүхдүүдийн хувьд трансасофалийн экюардиографи нь тосгуурын завсрын согогийн байрлал, хэлбэрийг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой байдаг. Хэрэв онош тогтоогдоогүй буюу уушигны судасны эмгэгийг сэжиглэвэл зүрхний бичлэг хийнэ. Зүрхний бичлэг нь оношлогоо төдийгүй мэс заслын бус аргаар эмчилгээ хийдэг.


[Холбогдох өвчин]

Ховдол хоорондын таславчийн гажиг, тосгуур ховдолын хоорондын таславчийн гажиг, уушигны цусны даралт ихсэх


[Эмчлүүлэх тасаг]

Зүрх судасны дотрын тасаг, хүүхдийн зүрхний тасаг, цээжний мэс заслын тасаг, хүүхдийн зүрхний мэс заслын тасаг, төрөлхийн зүрхний өвчний төв, зүрхний эмнэлэг


[Нэр томъёо]

ASD, хүүхдийн ховдол хоорондын таславчийн гажиг, ховдол хоорондын таславчийн гажиг, Atrial septal defectShare this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat