[Тодорхойлолт]
Төрөх үед нь үл мэдэгдэх шалтгааны улмаас зүрхний гажиг үүсэх болон үйл ажиллагааны дутагдалтай төрөхийг хэлнэ. Жирэмсний үед ургийн зүрхний хөгжлийн хугацаанд гажиг үүссэн гэж оношлогдох бөгөөд төрсний дараа олон жилийн дараа оношлох ч байдаг. 
[Шинж тэмдэг]
Хөгжил дутуу, хооллоход хүндрэлтэй, ядрах, амьсгалахад хүндрэлтэй, дасгал хийх явцад амьсгалахад хүндрэлтэй, хурц бөөрний дутагдал, хөхрөлт
[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Хэрэв хүүхэд нь төрөлхийн зүрхний өвчинтэй гэж сэжиглэгдэж байгаа бол даруй хүүхдийн зүрх судасны эмчид хандан хурдан оношлох хэрэгтэй бөгөөд эрт оношлох тусам сайн. Яагаад гэвэл шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхээс үл хамааран яаралтай мэс засал хийлгэх шаардлагатай тохиолдол ч байдаг. Зарим тохиолдолд тэр даруй мэс засал хийлгэх шаардлагатай хүүхдийн асран хамгаалагч нь хүүхдийн жинг нэмэгдүүлнэ хэмээн мэс засал хойшлуулсан тохиолдол байх бөгөөд мэс засал хийх хугацааг алдсанаар мэс засал хийх боломжгүй тохиолдол үүсэж болно. Өвчтний өвчний түүх, шинж тэмдэг, үзлэгийн нэгдсэн дүгнэлт, зүрхний бичлэг, цээжний рентген зураг, зүрхний ЭХО, компьютер томограф (CT) зэрэг шинжилгээгээр оношлох боломжтой.
[Холбогдох өвчин]
Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой, Double inlet ventricle, ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн уушгины артерийн бөглөрөл, эпштейн зүрхний гажиг, баруун ховдлын цусны өвчин, дутуу хөгжилтэй зүүн ховдлын синдром, тосгуур хоорондын таславчийн цоорхой, тосгуур ховдол хоорондын таславчийн цоорхой, гол судасны нарийсал, гол судасны тасалдал
[Эмчилгээний тасаг]


Зүрхний дотрын тасаг, төрөлхийн зүрхний өвчний төв, зүрхний эмнэлэг
[Ижил нэр]


Төрөлхийн зүрхний гажиг, төрөлхийн зүрхний өвчин, Congenital heart disease


Share this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat