[Тодорхойлолт]

Зүрх нь бүх биед цусыг тарааж хүчилтөрөгч ба тэжээллэг бодисыг дамжуулдаг шахуургын үйлчлэлийг гүйцэтгэдэг. Ийм зүрхний гадаргууд байрлах судасыг титэм судас гэдэг бөгөөд зүрх хөдөлхөд зүрхний булчин цусыг нийлүүлдэг. Титэм судасны өвчин нь титэм судас нарийсч зүрхний булчингийн зарим хэсэгт цус нийлүүлэлт дутаж үүсдэг ба голчлон зүрхний бах, зүрхний шигдээс хамрагддаг. Зүрхний бах нь түр зуурын цус хомсдох байдал(цусны эргэлт багассан байдал)-р ойролцоогоор 5 минутаас доош цээжний өвдөлт үүсдэг өвчлөлийг хэлдэг ба зүрхний шигдээс нь цус хомсдох байдалтайгаар удаан үргэлжилж гэмтэл үүсгэх өвчинийг хэлнэ.


[Шинж тэмдэг]

Цээжний өвдөлтийн шинж тэмдэг нийтлэгээр илэрдэг ч заримдаа шинж тэмдэг байдаггүй байна. Өвчний явц удсан байвал зүрхний ил ажиллагааг бууруулж  амьсгалын хүндрэл үүсэх, хурц зүрхний хэм алдагдалыг үүсгэж зүрх гэнэт зогсох явц үүсдэг ноцтой өвчин юм.


 Зүрхний бахын шинж тэмдэг

Зүрхний бахын шинж тэмдг нь голдуу цээжний өвдөлтөөр илэрдэгч, цээжээр хөндлөн хатгаж ялангуяа урд цээжний яс(өвчүү)-ны доод ,хэсгээс шахалттай, хүндрэх, давчдах мөн өвдөлт зэргээр илэрдэг. Хаяа хоолой, эрүү, гар, шүд рүү тархдаг байна. Хэсэг өвчтөн(ойролцоогоор 15%)-с өвдөлт байхгүй хоолны шингэц муудах, цээж хорсох, доройтох, хөлс гарах, бөөлжих гэх мэтшинж тэмдэгийг мэдрэх эсвэл амьсгал давхцах илэрдэг. Зүрхний бах нь ернхийдөө ширүүн хүнд дасгал, хөнд зүйл өргөн явах, ноцтой сэтгэлийн стрэсс мөн их идсэний дараа үүсдэг. Энэ нь хэргэцээтэй хүчилтөрөгчийн хэмжээ титэм судсаар дамжин дутуу хангаснаас үүдэлтэй. Шинж тэмдэг нь ерөнхийдөө 1~2 минутаар 5 минутын дотор намждаг ба амарахад намддаг. Ховорхон 15 минутийн турш үргэлжилэх явдал байдаг.


 Зүрхний шигдээсний шинж тэмдэг

зүрхний шигдээсний шинж тэмдэг нь зүрхний бахын шинж тэмдэгтэй төлөв байдал нь өөр биш ч зүрхний бахын тохиолдолоос өвдөлтийн хэмжээ өндөр 30 минутаас дээш үргэлжилж тайван байдалд орсон ч мөн нитроглицеринийг хийсэн ч өвдөлт намждаггүй.


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Зүрхний бичлэг, зүрхний ачаалалтай шинжилгээ, зүрхний эxо, зүрхний булчингийн цөмийн анагаах ухааны шинжилгээ, титэм судасны комьпютер томографи(СТ) шинжилгээ, титэм судасны рентгэн шинжилгээ гэх мэт шинжилгээгээр оношлодог. 

Өвчтөний шинж тэмдэг болон шинжилгээнд тулгуурлан титэм судасны өвчинг сэжиглэх тохиолдолд хийгддэг.

Титэм судасны рентгэн шинжилгээ нь пластик гуурсыг гарын бугуй эсвэл цавины судсаар дамжуулан хийсний дараа судасны дагуу зүрхэнд хүргэсний дараа титэм судсанд тодруулагч бодис оруулан рентгэний шугамыг оруулан титэм судасны хэлбэр байдал ба судасны өөрчлөлттэй эсэхийг шалгаж үздэг арга юм.


[Эмчилгээний тасаг]

Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг, зүрх судасны тасаг.


[Ижил нэр]

Зүрхний бах, зүрхний шигдээс, coronary artery disease  Share this :
   Chat