[Тодорхойлолт]

 WPW  хам шинж нь зүрхний тосгуур ба зүрхний ховдол хоорондын зайнд хэвийн зам тай хэвийн бус зам дамжин үүсдэг ховор гаралтай шинж илрэх зүрхний цохилт түргэсэх юм. Эхэн үеийн хөөрлийн хам шинж(preexcitation) гэж нэрлэгдэн танигдсан.


[Шинж тэмдэг]

Гэнэтийн нас баралт, зүрхний цохилт түргэсэх, шинж тэмдэг илрэхгүй, автономит мэдрэлийн согог


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Зүрхний бичлэгээс онцгой зүйл харагдах тохиолдолд зэрэгцсэн зүрхний өвчин байгаа эсэхийг дүгнэхийн тулд зүрхний эxо-г мөн хийдэг. Тайван байх үед тогон долгион нь accessory pathway(цахилгаан дамжуулах зам) дамжуулан зүрхний ховдолд эхэлж очих тохиолдолд зүрхний бичлэгээр хялбар оношлож болдог. Зүрхний тогон физиологийн шинжилгээгээр WPW хам шинжит өвчтөний accessory pathway(цахилгаан дамжуулах зам)-н зүрхэн дэх байршил ба шалтгааныг оношлож болдог.


[Холбогдох өвчин]

Зүрх дэлсэх, PSVТ, зүрхний хэм алдагдал.


[Эмчилгээний тасаг]

Зүрх судасны тасаг, Нярай, хүүхдийн тасаг.


[Ижил нэр]

 Wolff-Parkinson-White syndrome, зүрхний цохилт түргэсэх хам шинжShare this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat