[Тодорхойлолт]
Уруул ба тагнайн цоорхой нь гэдэг нь уруулны сэтэрхий гэж хэлэх ч байдаг. Сэтэрхий хамар болон уруулыг хэлдэг. Хүүхэд гэдсэндээ бүрэлдэж ихлэхдээ уруул болон тагнай сэтэрхий байх ба томрох тусам нийлдэг байна. гэхдээ олон янзын хүчин зүйлээс шалтгаалан энэ үйл явц тасалдан урул болон тагнайн цоорхой нийлээгүй байдлаар төрдөг байна. 1000 хүүхэд тутмын 1.5% тохиолддог төрөлхийн гажигын нэг хэлбэр  болох уруул ба тагнайн гажиг нь 4т бичигддэг байна.

[Шинж тэмдэг]
Шүдний гажиг, нүүрний хэвийн бус байдал, хэл ярианы гажиг, сонсголын бэрхшээл, хооллоход хүндрэлтэй байдал.

[Оношлогоо болон шинжилгээ]
Төрөлтийн үед уруул болон тагнайн цоорхойг нүдээр харж болно. Хүүхэд хэвлийд байхад эxо шинжилгээгээр харах боломжтой байдаг ч аман дотор буюу тагнайн цоорхойг харах боломжгүй байдаг. Салст бүрхэвч булчин ба ясны доорх цоорхойг нүдээр хараад мэдэх боломжгүй бөгөөд хүүхэд өсөж томрон хоол идэх зальгах явц , хэлд орох үед олж мэдэх тохиолдол ч байдаг.

[Холбогдох өвчин]
Уруулын үрэвсэл, хурцадмал чихний булаг

[Эмчилгээний тасаг]
Гоо сайхан мэс заслын тасаг, хүүхдийн тасаг

[Ижил нэр]

Уруул болон тагнайн сэтэрхий, тагнайн сэтэрхий, тагнайн цоорхой, Cleft palateShare this :
   Chat