[Тодорхойлолт]

Буруу байрлал, аваар осол болон гадний нөлөөнөөс шалтгаалан диск гадагшилж мэдрэлд цочрол өгснөөс өвдөлт үүсэхийг хүзүүний диск гэнэ.


[Шинж тэмдэг]

Гараар өвдөх, мэдрэмжгүй болох, мэдээ алдах, бадаарах, мөр хэсгийн өвдөлт, хүзүүний өвдөлт.


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

• Энгийн рентген шинжилгээ: Хүзүү хэсгийн  ерөнхий бүтцийг харж болно.
• Компьютер томографи (CT): Дискний хатуурсан байдал, шөрмөсний шохойжилт, хүзүүний ясны ерөнхий бүтцийг харж болно.

•Соронзон резонанст томографи(MRI): Дискийн байдал ба нугасны байдал • Мэдрэлийн шахалт, шөрмөс, булчин зэрэг зөөлөн эдийг харж болно.


[Холбогдох өвчин]

Ивэрхийн гаралтай нурууны эмгэг, нуруу нугасны гэмтэл, нурууны сувгын нарийсал, бүсэлхий хэсгийн өвдөлт.

[Эмчилгээний тасаг]

Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, гэмтлийн тасаг.

[Ижил нэр]

Хүзүүний шингэний гадагшлалт, хүзүүний диск, диск,  диск гадагшлах, диск цүлхийх, Cervical HIVD.


Share this :
   Chat