[Тодорхойлолт]

Хөгжлийн гаралтай(төрөлхийн) түнхний өсөлт хөгжлийн гажиг нь түнх(бөгсний үе)-н доторх бөмбөг хэлбэртэй дунд чөмөгний толгой хэсэг мултарч гарсан байдлыг хэлэх ба, төрөлхийн мөн хөгжлийн гаралтай бөгсний үе нь өсөлтийн дутмагшлаар илэрдэг өвчин юм.

[Шинж тэмдэг]

Хөлний урт хэмжээ өөр, шодойн толгойн цусны бөөгнөрөл, нугасны алхаа, хөлөнд зай авахад эмзэг

[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Хүүхэд төрсний дараа эмч хүүхдийн түнх хэвийн байгаа эсэхийг шалган үзэж  хэвийн бус байх үед эxо- р тодотгодог.

[Холбогдох өвчин]

Дунд чөмөгний судас цусгүйжилтын гаралтай үхжилт

[Эмчилгээний тасаг]

Гэмтэл согог мэс заслын тасаг, Хүүхдийн гэмтэл согог мэс заслын тасаг

[Ижил нэр] 

Хөгжлийн гаралтай түнхний өсөлт хөгжлийн гажиг, Хөгжлийн гаралтай түнхний мултрал, Төрөлхийн түнхний өсөлт хөгжлийн гажиг, Төрөлхийн түнхний мултрал, Нярайн түнхний мултрал, Хүүхдийн түнхний мултралShare this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat