[Тодорхойлолт]

Хатуурлын гаралтай нугаламын үрэвсэл гэдэг нь архаг үе мөчний үрэвслийн нэг төрөл бөгөөд нугаламын өвчний онцлог боловч, бөгс, өвдөг, мөр гэх мэтийн үе мөчинд үрэвсэл үүсгэдэг. Хатуурлын гаралтай гэдгээс "хатуурал"-н утга нь хөших хэмээх утга агуулсан ба нугаламын үрэвсэл нь шууд утгаараа нугаламанд үрэвсэл үүсэхийг хэлнэ. Эндээс үрэвсэл нь өвдөлт, хаван, хөших мэдрэмж, улайж хавдах шинж тэмдэг илэрдэг ерөнхий үзэгдлийг хэлнэ. Нугаламд үрэвсэл үүсвэл нугаламын яснууд биесээр хамт хөшин нэгдэж өсдөг учраас сээр хөшдөг байна. 

Хатуурлын гаралтай нугаламын үрэвсэл нь баг зэргийн тохиолдлоос эхлэн маш хүнд тохиолдол хүртэл олон төрөл байдаг ба эхэн үед нь оношлон тохирсон эмчилгээ хийвэл өвдөлт, хөшилтийг зохицуулан хүнд өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм.

 [Шинж тэмдэг]
Мөрний өвдөлт, үе мөчний өвдөлт, аарцагны өвдөлт, бөгсний өвдөлт, үе мөчний хөшилт, нурууны өвдөлт

[Оношлогоо болон шинжилгээ]
Шинж тэмдэгний талаарх асуулт болон шинжилгээ, цацрагийн шинжилгээгээр хатуурлын гаралтай нугаламын үрэвслийг оношлодог.

X-RAY шинжилгээ нь хатуурлын гаралтай нугаламын үрэвслийг оношлоход зайлшгүй шаардлагатай ч эхэн үедээ илрэхгүй байх магадлалтай, хатуурлын гаралтай нугаламын үрэвсэл гэдгийг мэдэхийн тулд ясны нарийн зураг(bone scan),  компьютер томографи(СТ) болон соронзон резонанст томографи(MRI) гэх мэт зураг авах эсвэл цусны шинжилгээгээр дамжуулан HLA-B27 антиген оршиж буй эсэхээр шийддэг. Цусны шинжилгээнээс бага зэргийн ESР өсөлттэй бага хэмжээний цус багадалт илэрч болно.

[Холбогдох өвчин]
Сөнөрлийн гаралтай нугаламын эмгэг, нурууны хөндийн нарийсал, нугаламын өвчлөл

[Эмчилгээний тасаг]
Нөхөн сэгээх анагаах ухааны тасаг, Ревматизм(хэрх өвчин)-ын тасаг

[Ижил нэр] 
Хөшилтийн гаралтай нугаламын үрэвсэл


Share this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat