Хүний нуруу " Бөгтөр" байдаг. " Бөгтөр" гэдэг нь "Хазайсан хэлбэр" буюу "Бөгтийсэн хэлбэр" гэсэн утгатай. Гар, хөл хэтэрхий муруйсан байгаа бол хэвийн бус гэж үздэг боловч, нурууны муруйлтын хувьд заавал хэвийн бус гэж үзэхгүй. Нурууны муруйлт нь хүн бүрийн хувьд үүсч болох хэвийн муруйлт ба хэвийн бус муруйлт гэж 2 төрөл байдаг. Зогсож байгаа хүнийг урд талаас нь харвал нуруу шулуун, толгой нь биеийнхээ төвд байна. Харин хүнийг урд талаас нь харахад нуруу шулуун биш хажуу тийш муруйсан байх, хажуугаас нь харахад хэвийн харагдах 3 төрлийн муруйлтанд асуудал үүссэн тохиолдолд  (муруйлт хэтэрхий их эсвэл бага байх үед) хэвийн бус муруйлт бөгөөд "Нурууны муруйлт" гэж үздэг.


[Шинж тэмдэг] 

Булчингийн эмгэг, ясны гажиг, бөгтийх гэх мэт.


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Нурууны муруйлтыг оношлоход өвчтөний өвчний түүх, мэргэшсэн эмчийн үзлэг, рентген зурагны шинжилгээ болон нарийн шинжилгээ хийгдэнэ. Өвчний түүхийг сонсох нь өвчтөн болон асран халамжлагчийн ярианаас дүгнэн өвчний хэлбэр, явцыг судлах үйл явц юм.
[Холбогдох өвчин]


Сээр нурууны өвчин, хөгшрөлтөөс үүдэлтэй нурууны, сөнөрөлтийн гаралтай нурууны эмгэг


[Эмчилгээний тасаг]


Гэмтэл согог мэс заслын тасаг


[Ижил нэр]


Нурууны хажуугийн хазайлт, Нурууны муруйлт, Scoliosis


Share this :
   Chat