[Тодорхойлолт]

Хүүхдийн саажилт нь ихэвчлэн хүүхдээс полиомиелит(polio) гэгдэх гэдэс дотрын вирус(enterovirus)-н халдвараас болон тархи, нугастай адил төв мэдрэлийн системийн дундаас голчлон хөдөлгөөнийг удирддаг хэсэгт цочмог үрэвсэл үүсч, тархины мэдрэлийн эсэнд гэмтэл үүссэнээр түр зуурын эсвэл байнгын биеийн саажилт, өөрчлөлт үүсдэг өвчин юм.


[Шинж тэмдэг]

Вирусын гаралтай бус тархины бүрхүүлийн үрэвсэл, халуун, сулралын гаралтай саажилт


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Вакцин хийлгээгүй болон вакцин гүйцэд дуусгаагүй хүүхдээс халуурах, вирусын гаралтай бус тархины бүрхүүлийн үрэвсэл, сулралын гаралтай саажилт өвчин илэрвэл энэ өвчнийг сэжиглэх хэрэгтэй юм. Мөн өтгөн болон  хамар хоолойн шингэн гэх мэтээс вирусыг өсгөн полиомиелит(polio)  вирус илрэх эсэхийг шалган үзэж болно.


[Холбогдох өвчин]

Тархины саажилт


[Эмчилгээний тасаг]

Хүүхдийн эмнэлэг


[Ижил нэр]

Нугасны гаралтай хүүхдийн саажилт, полиомиелит(polio), хүүхдийн саажилтShare this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat