[Тодорхойлолт] 


Хөлний эрхий хурууны яс гадагшлах эмгэг нь хөлийн эрхий хуруу хоёрдахь хуруу талруу хүчтэй тахийж эрхий хурууны үе гадагшаа товойн гарсан хэлбэртэй болох бөгөөд хүнд тохиолдолд эрхий хуруу нь хоёр дахь хурууруу эргэсэн хэлбэртэй болдог. Ихэвчлэн урдуураа нарийн, өндөр өсгийтэй гутал өмсдөг эмэгтэйчүүдэд түгээмэл тохиолддог өвчин юм.


[Шинж тэмдэг]


Хөл хавагнах, Хөлийн улны арьс зузаарах, нурууны диск үүсэх, хөлийн эрхий хурууны яс гадагшлах, хөл өвдөх


[Оношлогоо болон шинжилгээ]


Хөлийн эрхий хурууны яс гадагшлах эмгэгийн оношлогоо нь зураг авах, тэмтэрч үзэх (хөлийн хэлбэр, хатуурсан арьс гэх мэт)- р мэдэх боломжтой боловч эмчилгээний төлөвлөгөөг тодорхойлохын тулд цацрагийн шинжилгээ шаардлагатай. Ясны ба ясны хоорондох өнцөг, үений хэв гажилтын үрэвсэл, хөдөлгөөний хязгаарыг хэмжинэ.[Холбогдох өвчин]


Үений үрэвсэл
[Эмчилгээний тасаг] 


Гэмтэл согог мэс заслын тасаг[Ижил нэр]


Хөлийн эрхий хурууны яс гадагшлах , эрхий хуруу сарийх согог, Hallux valgus


Share this :
   Chat