[Тодорхойлолт]

Үе мөчний хэрх өвчин нь биеийн дархлааны тогтолцооны алдаагаар өөрийн биед халдаж, үе мөчний үрэвсэл үүсгэж, аажмаар үеийг устгаж байгаа шинж тэмдэг юм. Голчлон үе мөчний үрэвсэл, өвдөлтийг үүсгэдэг архаг үрэвсэлт өвчин бөгөөд арьс, нүд, уушиг, цусны судас болон үүнтэй төстэй олон янзын гэмтэл үүсгэдэг.


[Шинж тэмдэг]

 Үе мөчний өвдөлт, үе мөчний хөшилт, халууралт, хурууны үе хатуурах, олон үений үрэвсэл


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Үе мөчний хэрх өвчний эрт үеийн шинж тэмдгүүд нь үе мөчний өвчинтэй төстэй бөгөөд эрт оношлох нь ихэвчлэн хойшлогддог. Үе мөчний хэрх өвчнийг оношлох нь өвчний шинж тэмдэг, үзлэг хамгийн чухал бөгөөд цусны шинжилгээ, рентген зураг авхуулах хэрэгтэй .

Цусны шинжилгээ: цусны шинжилгээгээр дамжуулан хэрх өвчиний фактор эерэг эсэхийг тодорхойлох. 

- Рентген шинжилгээ: Цээжний рентгений зургаар үений гэмтсэн эсэхийг шалгана. 


[Холбогдох өвчин]

Үе мөчний хэрх өвчин, үжилт үрэвсэл,  үений хүүдий үрэвсэл, үений үрэвсэл
[Эмчилгээний тасаг]

Ревматизм дотрын тасаг


[Ижил нэр]

Ревматоид үе мөчний үрэвсэл, ревматойд үе мөчний үрэвсэл, ревматойд үе мөчний үрэвсэл, ревматиз үе мөчний үрэвсэл, ревматиз үе мөч, ревматизм үе мөчний үрэвсэл Rheumatoid arthritis)


Share this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat