[Тодорхойлолт]
Арьсанд илэрдэг хорт хавдар. Арьсны хорт хавдар нь эсийн хорт хавдар, хавтгай хучуур эдийн хорт хавдар, хар өнгөтэй хавдар, капушийн хавдар,пагет  эмгэг, бактерийн хавдар гэх мэт олон төрлийн хорт хавдартай холбоотой ерөнхий нэр томъёо юм.  Анхан шатны арьсны хорт хавдар нь суурь эсийн хавдар, хавтгай хучуур эдийн хавдар, хорт хавдрын меланомын ихэнхийг эзэлдэг.

[Шинж тэмдэг]
Тав тогтох, арьсны шарх, өвчилсөн хэсгийн өвдөлт, мэнгэн дотор өөр өнгийн арьс байх, пигментаци, хүрэн өнгөтэй мэнгэ, гөвдрүү.

[Оношлогоо болон шинжилгээ]
хэрэв хорт хавдар гэж сэжиглэх юм бол тодорхой онош тогтоохын тулд тэр хэсгийн арьснаас авж эдийн шинжилгээ хийх болно. Арьснаас шууд таслан авч эдийн шинжилгээ хийдэг учираас  сүүлийн үед арьс томруулдаг шилний тусламжтайгаар оношлох болсон. Гэхдээ томруулк хархын тулд 3-4мм арьс авч байж эдийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй.

[Холбогдох өвчин]
Капушийн хавдар, арьсны хорт хавдар, түлэгдэлт, арьс цайрах

[Эмчилгээний тасаг]
Хавдрын тасаг, цацрсаг туяа хавдрын эмчилгээний төв, гоо сайхан мэс заслын тасаг, арьсны хавдрын тасаг

[Ижил нэр]
Арьсны хорт хавдар, Skin cancer.
Share this :
   Chat