[Тодорхойлолт] 


Уушгины хорт хавдар гэдэг нь уушгинд үүссэн хорт хавдрыг хэлэх ба уушгинаас хорт хавдрын эс үүссэн анхдагч уушгины хорт хавдар өөр эрхтэнд үүссэн хорт хавдрын эс нь судас юмуу тунгалагийн сувгаар дамжин уушгинд ирж үүссэн, үсэрхийлсэн уушгины хорт хавдар гэж ангилж болно. Мөн хорт хавдрын эсийн хэмжээ ба хэлбэрийн дагуу жижиг эсийн бус гаралтай уушгины хорт хавдар ба жижиг эсийн гаралтай уушгины хорт хавдар гэж ялгадаг. Микроскопоор хорт хавдрын эсийг харахад эсийн хэмжээ жижиг байх тохиолдолд жижиг эсийн гаралтай уушгины хорт хавдар, тийм биш тохиолдолд жижиг эсийн бус уушгины хорт хавдар гэдэг. Хавтгай эст хорт хавдар, булчирхайлаг эсийн хорт хавдар, том эсийн хорт хавдар нь жижиг эсийн бус гаралтай уушгины хорт хавдраар эхэн үед нь оношлон мэс заслын эмчилгээ хийснээр эдгэрэлтэнд найдаж болдог. Үүнээс өөрөөр жижиг эсийн гаралтай уушгины хорт хавдар нь хурдацтай өсөж бие рүү идэвхтэй тархдаг ч хорт хавдрын химийн арга ба цацраг туяан эмчилгээнд сайн хариу үйлдэл үзүүлдэг.


[Шинж тэмдэг]

Ханиалгах, бөөлжих, цээжний өвдөлт, турах, амьсгалын бэрхшээл, дуу хоолойн өнгө өөрчлөгдөх, цустай цэр гарах, шинж тэмдэг илэрэхгүй. 


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Уушгины хорт хавдар сэжиглэгдсэн тохиолдолд шинжилгээ нь цээжний компьютер томографи(СТ), позитрин нэг талт зураг авалт(PET) зэрэг байдаг ба ийм олон төрлийн шинжилгээгээр дамжуулан уушгины хорт хавдрын байдлыг шийдэн хорт хавдрын явцыг шийддэг. Уушгины хорт хавдрыг бататгах эдийн шинжилгээний аргаар цэрний эсийн шинжилгээ, мөгөөрсөн хоолойн дурангийн шинжилгээ, эxон мөгөөрсөн хоолойн дурангийн шинжилгээ, хатгалттай аргын эдийн шинжилгээ, цээжний хөндийн дурангийн шинжилгээ гэх мэт байдаг. 


[Холбогдох өвчин]

Жижиг эсийн бус гаралтай уушгины хорт хавдар, жижиг эсийн гаралтай уушгины хорт хавдар, архаг ханиад, үсэрхийлсэн уушгины хорт хавдар.


[Эмчилгээний тасаг]

Хавдрын тасаг, Амьсгалын эрхтэний тасаг, Цацраг туяа хавдрын тасаг, Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг, Хорт хавдрын эмнэлэг.


[Ижил нэр]

Мөгөөрсөн хоолойн хорт хавдар, уушгины хорт өмөн үү, уушгины хорт хавдар,  Lung cancer. Share this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat