[Тодорхойлолт]
Бүдүүн гэдэс нь (өгсөг, уруудах, S хэлбэрийн) гэдэс, шулуун гэдэс гэж 2 том хуваагддаг,  шулуун гэдэсний хорт хавдар нь бүдүүн гэдэсний хорт хавдар дундаас шулуун гэдсэнд үүсдэг хорт хавдрыг хэлнэ. Шулуун гэдэс нь бүдүүн гэдэсний төгсгөл хэсэг , урт нь ойролцоогоор 12 - 15 см анустай залгагдана. Салст бүрхэвч, салст давхарга, булчингийн давхарга гэж хуваагддаг. Шулуун гэдэсний хорт хавдар нь гэдэсний салст бүрхэвчээс булчирхайн холбогч эсний үүдэлтэй хорт хавдрын эхлэл  болох тохиолдол олон байдаг, үүнээс гадна мэдрэлийн дотоод шүүрлийн хавдар, тунгалгийн эсийн хавдар, саркома, хавтгай хучуур эдийн хавдар гэх мэт байдаг.


[Шинж тэмдэг]
Өтгөн хаталт, цустай хүндрэх, гүйлгэх, хүндрэх зурчил өөрчлөгдөх.


[Холбогдох өвчин]
Бүдүүн гэдэсний хоргүй хавдар, шулуун гэдэсний хоргүй хавдар, бүдүүн гэдэсний хортой хавдар, анус болон шулуун гэдэсний шарх.


[Оношлогоо болон шинжилгээ]
Дурангын шинжилгээгээр сэжигтэй хэсгийс эдийн шинжилгээ авна. Хэрвээ шулуун гэдсэнд хорт хавдар байх толхиолдолд CT, MRI, шинжилгээний хийгдэх болно.
[Эмчилгээний тасаг]
Хавдрын дотрын тасаг, цацраг туян хавдрын тасаг,  бүдүүн гэдэс анус мэс залсын тасаг, хавдрын эмнэлэг.


[Ижил нэр]
Шулуун гэдэсний хорт хавдар, шулуун гэдэсний хавдар, Rectal cancer


Share this :
   Chat