Тодорхойлолт]

Хорт хавдар нь эсийн хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулж, эсийн хуваагдал үүсгэдэг бөгөөд энэ нь бие махбодийн хяналтанд байдаггүй бөгөөд умайн хүзүүний хорт хавдар нь солонгос эмэгтэйчүүдийн хавдрын хамгийн түгээмэл хорт хавдрын нэг юм. Энэ нь умайн хүзүүний доод хэсгийн 1/3-д хамааралтай умайн хүзүүнд үүсдэг євчин юм.


[Шинж тэмдэг]

Үнэр гарах , хэвийн бус үтрээний цус алдалт, өтгөн хаталт, шээсний замын эмгэг, хэвийн бус үтрээний шингэн, аарцгийн өвдөлт,  үржихүйн эрхтний цус алдалт, нурууны өвчин, гэдэсний эмгэг, хөл өвдөх


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Шинж тэмдэг болон үзлэгээр харьцангуй хялбар оношлох бөгөөд хамгийн сэжигтэй хэсгээс биопсийн шинжилгээгээ авч баталгаажуулна. Биопси, конусны биопси зэрэг шинжилгээгээр эрт илрүүлэх боломжтой. Үүнээс гадна ЭXО шинжилгээ, CT, MRI зэрэг шинжилгээгээр хавдар, түүний эргэн тойрны эдийг ялгах, тунгалагийн зангилааны үсэрхийлэл, хавдрын хэмжээ, тархалтыг тодорхойлоход ашигладаг.


[Холбогдох өвчин]

Умайн гиперплази, өндгөвчний хоргүй хавдар, умайн эпителийн карцинома, өндгөвчний хорт хавдар,умайн леймомома,умайн хүзүүний хучуур эдийн хавдар, өндгөвчний хорт хавдар, умайн салс бүрхүүлийн хорт хавдар, умайн  салс бүрхүүлийн ургацаг, adenomyosis, умайн агшилт[Эмчилгээний тасаг]

Эмэгтэйчүүдийн тасаг, Хорт хавдрын тасаг

[Ижил нэр]

Malignant neoplasm of cervix, Cervical cancer


Share this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat