[Тодорхойлолт] 


Тархины хавдар гэдэг нь тархины эд ба тархийг бүрхэж байдаг бүрхэвчнээс эхлэн үүсдэг анхдагч тархины хавдар ба гавлын яс болон түүний эргэн тойрны бүтэц эсвэл толгойноос зайтай хэсгээс тархины эд ба тархины бүрхүүл рүү үсэрхийлж үсэрхийлсэн(хоёрдогч) тархины хавдрыг ерөнхийд нь нэрлэсэн хэллэг юм. Хортой тархины хавдрыг тархины хорт хавдар гэж бас нэрлэдэг ба биений өөр хэсэгтэй адил  өсөлтийн хурд нь хурдан эргэн тойрны эд рүү халдварлах чадвар сайн ба ойролцоох тархины хэвийн эдийг хурдан сүйтгэдэг. Үүнээс болж эмчилгээ хялбар биш байдаг. Гэсэн ч анхдагч хортой тархины хавдар нь бусад эрхтэн рүү үсэрхийлэх нь ховор байдаг. Үсэрхийлсэн тархины хавдар нь бүгд хортой тархины хавдарт багтах ба тархины хавдрын хувьд хортой хоргүй байх нь хамаагүй үүссэн байрлал болон илрүүлсэн үеийн хавдрын хэмжээ зэргийн дагуу цаашдаа маш их нөлөө үзүүлдэг.


[Шинж тэмдэг]

Татаж унах, бөөлжих, толгойн өвдөлт, хөдөлгөөний эмгэг, дотор эвгүй оргих, мэдрэмжийн өөрчлөлт.


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Өвчтөний шинж тэмдэгийг эмч тархины хавдар гэж сэжиглэх тохиолдолд мэдрэлийн шинжилгээ, тархины компьютер томографи(СТ), соронзон резонанст томографи(MRI) нь хамгийн ихээр хийгддэг арга ба эдгээрээр дамжуулан тодорхой оношлохын тулд дараагийн арга хэмжээ шаардлагатай эсэхийг шийдвэрлэдэг. Өөр шинжилгээ нь толгойны x-ray зураг, тархины бичлэг эсвэл тархины цацраг туяа изотопийн шинжилгээ зэргийг хийж болно. 


[Холбогдох өвчин]

Өнчин тархины хавдар, Өнчин тархины хорт өмөн үү, мэдрэлийн системийн хавдар, хоргүй тархины хавдар.


[Эмчилгээний тасаг]

Хавдрын тасаг, Цацраг туяа хавдрын тасаг, Хүүхдийн хавдар цусны тасаг, Мэдрэлийн тасаг, Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, Хүүхдийн дотоод шүүрлийн солилцооны тасаг, Хүүхдийн мэдрэлийн тасаг, Хорт хавдрын эмнэлэг.


[Ижил нэр]

Тархины хорт хавдар, тархины хавдар, Malignant brain tumor.Share this :
   Chat