[Тодорхойлолт]

Улаан хоолойн хорт хавдар гэдэг нь улаан хоолойд үүссэн хорт хавдар юм. Улаан хоолойн хорт хавдар нь байршлаас хамаарч хүзүүний улаан хоолойн хорт хавдар, цээжний улаан хоолойн хорт хавдар, ходоод-улаан хоолойг холбосон хэсгийн хорт хавдар гэж хувааж болно.


[Шинж тэмдэг]

Бөөлжих, цустай бөөлжих, турах, ханиалгах, залгихад хүндрэлтэй, дуу хоолой өөрчлөгдөх


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Ходоод гэдэсний дурангийн шинжилгээ, улаан хоолойн ЭXО дуран,  компьютер томографийн (CT) шинжилгээг зэрэгцүүлэн хийнэ.[Холбогдох өвчин]

Барреттын улаан хоолой


[Эмчилгээний тасаг]

Хоол боловсруулах дотрын тасаг, хавдрын дотрын тасаг, дүрс оношлогооны тасаг, цацраг туяан хавдрын тасаг, мэдрэлийн мэс заслын тасаг, чих хамар хоолойн тасаг, цээжний хөндийн мэс заслын тасаг, ходоод гэдэсний мэс заслын тасаг


[Ижил нэр]

Улаан хоолойн хавдар,  Esophageal cancer


Share this :
   Chat