[Тодорхойлолт]
Давсганд үүсдэг хорт хавдар нь шээстэй шууд холбоотой тогтворгүй эпитель эсээс үүсэлтэй нь 90% орчим байдаг. Үүнээс гадна хавтгай хучуур эдийн эсийн хавдар, булчирхайн холбогч эд эсний үүсэлтэй хорт хавдар, өмөн үү зэрэг үүсэх магадлалатай. Давсагны хорт хавдар нь давсагны салст бүрхэвч юмуу булчингийн давсагны хавдар, давсагны хорт хавдар юмуу булчингийн давхаргын хавдар, бусад эрхтэнд тархсан тархалтын гаралтай давсагны хорт хавдар гэж хувааж үздэг. Ихэвчлэн 60-70насныханд  тохиолддог, эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнээс 3-4дахин илүү өвчилөх магадлалатай.


[Шинж тэмдэг]

Цустай шээх, ямар нэгэн бөөрөнхий зүйл мэдрэгдэх, шээж байх үед өвдөх, аарцгийн өвдөлт, биеийн доод хэсгийн хаван, шээс задгайрах.


[Оношлогоо болон шинжилгээ]
● Ерөнхий шээсний шинжилгээ
● Шээсний цитологи
● Цистоскопи шинжилгээ
● СТ шинжилгээ
●  Эxо, MRI, ясны скан шинжилгээ
Давсагны хорт хавдар нь ойр орчмын эрхтэн, ясанд тархсан эсэх,  давсаг болон бөөр, шээсний сувгын байдлыг шалгахын тулд өвчтөний биеийн байдлыг ажиглан шинжилгээ хийгдэх болно.


[Холбогдох өвчин]
Давсагнаас шээс гадагшлах урсгалын өвчлөл, шээс ялгаруулалт муудах, цустай шээх.


[Эмчилгээний тасаг]
Хавдрын тасаг, туян эмчилгээний хавдрын тасаг, урологын тасаг


[Ижил нэр] 
Malignant neoplasm of bladder, давсганд байгаа амьд бодис, давсагны хорт хавдар, Bladder cancerShare this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat