[Тодорхойлолт]
Бүдүүн гэдэс нь  гэдэс ба шулуун гэдсээр зааглагдаж  дахин мухар олгой, өгсөх гэдэс, хөндлөн гэдэс, уруудах гэдэс, тахир гэдэс (S)-р хуваагддаг, хорт хавдар үүссэн хэсгээс шалтгаалан гэдсэнд үүссэн  хорт хавдрыг гэдэсний хорт хавдар, шулуун гэдсэнд үүссэн хорт хавдрыг шулуун гэдэсны хорт хавдар гэх бөгөөд эдгээрийг нэгтгэн бүдүүн гэдэсний хорт хавдар гэдэг. Хамгийн түгээмэл илэрдэг хэсэг нь S хэлбэрийн гэдэс, шулуун гэдэс.

[Шинж тэмдэг]
Өтгөн хар өнгөтэй , салиа, хоол шингэхгүй байх, өтгөн гадагшлах байдал өөрчлөгдөх, цустай өтгөн гарах,  хэвлийн хэсгийн өвдөлт

[Оношлогоо болон шинжилгээ]
Оношилгоог эхний ээлжинд өвчтөний үзлэгэгээр хэвлий, гэдэс болон хүзүү хэсэг болон  анусанд шууд  үзлэг хийх (хуруугаар) аргаар тодорхойлно. Түүнчлэн бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын явцыг мэдэж эмчилгээний төлөвлөгөөг гаргахын тулд  буүдүүн гэдэсний тодруулагчтай шинжилгээ, бүдүүн гэдэсний дуран, соронзон резонанст томограф шинжилгээ(MRI), компьютер томограф(СТ) , позитрон ялгаруулах цацраг туяаны шинжилгээ (PET-CT), хэт авиан шинжилгээ гэх мэт шинжилгээ авах болно.

[Холбогдох өвчин]
Бүдүүн гэдэсний полип, бүдүүн гэдэсний хоргүй хавдар, өтгөн хатах

[Эмчилгээний тасаг]
Хоол боловсруулах дотрын тасаг, хавдрын тасаг, цацраг туяа хавдрын эмчилгээний тасаг, бүдүүн гэдэс анус мэс заслын тасаг

[Ижил нэр]
Гэдэсний хорт хавдар, бүдүүн гэдэсний хоргүй хавдар, бүдүүн гэдэсний хортой хавдар, Colon cancer.


Share this :

Холбогдох эмнэлгүүдийн жагсаалт

   Chat