[Тодорхойлолт]

Өндгөвч нь хэмжээ, хэлбэрийн хувьд бүйлсэн самар шиг хэлбэртэй, хосоороо оршдог, эмэгтэй даавар ялгаруулж сар бүр өндгөн эсийг ялгаруулах үүрэг гүйцэтгэдэг.

Өндгөвчний хорт хавдар нь эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын 20 орчим хувийг эзэлдэг бөгөөд ихэвчлэн 50-аас дээш насныхан байдаг. Хорт хавдар үүссэнээс хойш хэвлийн хөндийд үсэрхийлэх хүртэл ихэвчлэн ямар ч шинж тэмдэг илрэхгүй тохиолдлууд их бөгөөд анх оношлогдсон үед 2/3 хэдийн явагдсан (3 үe-с дээш) илрэх нь элбэг байна. Тиймээс эмэгтэйчүүдийн үржихүйн эрхтэнд үүсдэг хорт хавдар дунд хамгийн муу хорт хавдар гэж нэрлэдэг.


[Шинж тэмдэг]

Аарцгийн өвдөлт, бэлэг эрхтний цус алдалт, хэвлийн өвдөлт, шинж тэмдэггүй,  хэвийн бус үтрээний цус алдалт, хатуу зүйл баригдах, нурууны өвдөлт, хэвлийд шингэн хуралдах


[Оношлогоо болон шинжилгээ]

Өндгөвчний хорт хавдрын баталгаажсан оношлогоог мэс заслаар хийдэг боловч мэс заслаас өмнө өндгөвчний хорт хавдрыг сэжиглэж байгаа бол өвчний явцыг тодорхойлж, орчмын эрхтэнд үсэрхийлсэн эсэхийг шалгах шаардлагатай. Эхний ээлжинд үтрээний ЭXО шинжилгээгээр хавдрын гаднах хэлбэр, хэмжээг үзэх бөгөөд цусны шинжилгээгээр хавдрын маркер (CA-125) шинжилгээг хийдэг. Үүний дараа өвчний явцыг тодорхойлохын тулд соронзон резонансын дүрслэл (MRI), дурангийн шинжилгээ зэргийг хийж үзэх хэрэгтэй. Өндгөвчний хорт хавдрыг эрт үед илрүүлэх баталгаат шинжилогээ байхгүй боловч аарцагны шинжилгээ, хавдрын маркерын шинжилгээ (CA-125), үтрээний ЭXО зэрэг шинжилгээний арга хамгийн үр дүнтэй гэж үздэг.


● Аарцгийн шинжилгээ


● Хавдрын маркер (цус CA-125)


● Үтрээний ЭXО шинжилгээ


● Цацраг туяа, дурангийн шинжилгээ


[Холбогдох өвчин]

Олон уйланхайт өндгөвчний хам шинж, умайн хүзүүний хорт хавдар, умайн хорт хавдар, умайн хүзүүний хучуурын хавдрын төрөл, өндгөвчний хоргүй хавдар, өндгөвчний уйланхай, өндгөвч, үрийн сувгийн өөрчлөлт


[Эмчилгээний тасаг]

Хавдрын дотрын тасаг, эмэгтэйчүүдийн тасаг


[Ижил нэр]

Malignant neoplasm of ovary, өндгөвчний хорт хавдар, Ovarian cancer
Share this :
   Chat