[Тодорхойлолт]
Өндгөвчний уйланхай гэдэг нь өндгөвчинд үүссэн устай биетийг хэлнэ. Доторх  шингэн нь Фолликулярын гаралтай, шар биетийн гаралтай ч байдаг ба цус, өөх, буглаа ч байж болдог. Өндгөвчний уйланхай нь янз бүрийн хэмжээ байдаг.


[Шинж тэмдэг]
Хэвийн бус үтрээний цус алдалт, аарцагны өвдөлт, хэвлийн өвдөлт,  шинж тэмдэггүй, хэвлий хэсэг дарагдах шинж тэмдэг.


[Оношлогоо болон шинжилгээ]
Ихэнх тохиолдлууд шинж тэмдэг илэрдэггүй тул аарцгийн үзлэгийн үед гарт баригдах эсвэл аарцгийн хэт авиан шинжилгээгээр илэрдэг. Шаардлагатай тохиолдолд компьютер томограф (CT) эсвэл соронзон резонансын дүрслэл (MRI) зэрэг нэмэлт шинжилгээ хийнэ.


[Холбогдох өвчин]
Поликистик өндгөвчний хамшинж, өндгөвчний хорт хавдар, өндгөвчний хавдар, өнгөвчний эмгэг.


[Эмчилгээний тасаг]
Эмэгтэйчүүдийн тасаг


[Ижил нэр] 
ovarian cystic tumor, өндгөвчний киста, өндөгвчний ургацаг, өндгөвчний уйланхай, Ovarian cysts.


Share this :
   Chat